• غزل در سه بیتی

  از من مخواه هوای  دلانگیز یک  بهار

  یک  آسمــان  آبی  و گلهای   بی شمار

  هـــرگز مــــــرا خیال مکن آفتاب خود

  هـــستم  به ابر تیــرۀ  اندوه  تو حصار

  روئیده در غـــبار افق های عـــمرمن

  صد کاسنی تلخ و بسی  بته های  خار

  ***

  حس میکنم که خار به پایم  خلیده  است

  بگذار اگر که دیده کسی  یا ندیده  است

  شمشیر  را   چو نام  تو  تکرار میکنم

  هر چند پای و دست مرا هم بریده است

  در فصل های   بی  ثمر  زندگانی  ام

  گفتی  که باد گرم جهنم   وزیده  است

  ***

  من فصل آخرین  ماه  و سال و هفته ام

  از بند هر امید  به وصل  تو رسته  ام

  در  نوجوانی ام  که  گل لاله بوده  ام

  تا برفهای  سرد  زمستان  شکسته  ام

  شمع ام که سوختم و تباه شد وجود من

  از مرگ و نامرادی پروانه خسته  ام

  ***

  نام  مــرا به  لوحۀ  این  شاهــراه  نویس

  در هر طلوع صبح و غروب پگاه نویس

  این سرزمین درد وغم ورنج و فتنه است

  بر صفحه  های  تقویم هر آشنا  نویس

  تاریخ  نیست قصه و  افسانه  همچنین

  درد  مرا  نویس و  دوای  مرا  نویس

  ***

  تفسیر میکنم شب   تاریک   شهـــر  را

  بیمهری  ستاره  و شمس  و  قمــــر  را

  از انفــجار و از  تلک   انتــحاری  ای

  تصویر یک جماعت بی  پا و  سر  را

  فریاد مادری  که جگرگوشه اش بمرد

  در خون  نشاند  قامت  سرو  پدر  را

  ***

  شاید که باورت نشود رنج  و درد  من

  در گوشۀ  نشستن و این  اه  سرد  من

  تقدیر من  کجا و  مصیبت  که  میرسد

  در لحظه  های  فخر جهان  نبرد  من

  نابود  میکنی تو مرا !!  آخرش  بدان

  رویت سیاه میشود از دود و گرد من

  نعمت الله ترکانی

  سوم جدی 1389

 • سردرگمی هایم

  من ازین جمعه و یکشنبه و… به تنگ آمده ام

  چقدر پوچ و چقدر دلگیر است

  که به این ساعت دیواری

  و به تقویم و به این عمر کم ام دل بستم

  هرچه میبینم

  هر چه را لمس کنم بوی شقاوت دارد

  هر که را دوست بگیرم

  عاقبت دشمن خونخوار منست

  و به این بهانه که من

  به گیاه و به درحت و دریا

  و هر نسل طراوت

  و جهانی که در آن عشق  و احساس

  ومایه ای زندگی است

  دل بستم

  ***

  شاید این وسوسه هایم

  که چرا آمده  و چرا میمیرم

  و چرا

  اعتماد و ایمان!

  رحمت و شفقت  و دلدادن و ادم بودن

  روزگاریست

  به بند اهریمن افتاده…

  و دوستی های  قدیم

  دیگر افسانه کوه قاف است

  و به تنهایی درین شهر غریب

  خوی بگرفتم وباور دارم

  به حضور شب و روز

  داستانیست که تکرار جنون آمیز است

  ***

  من ازین سال و ازین ماه و ازین قرن چه آموخته ام

  آفتابیست که میآید

  از دل ابر سیاهی

  تگرگ و برف و باران فرو میریزد

  دانۀ سبز و گلی میشگفد

  دوتا پروانه بهم جفت

  و دو تا سایه بهم میآمیزد

  آن یکی میاید دیگری میمیرد

  شهر آباد و شهری دیگر

  غرق در سونامی باروت و تفنگ

  یکی از قلت نان

  و یکی از خوردن بسیار بخود میپیچد

  گدائی دست سوال

  سوی هر رهگذری میگیرد

  برزگر با عرق و خون دلش

  خاک را زر

  و آب را مایۀ  و مقدار حیات من و تو میسازد

  دست پر آبله  ای

  سنگ را میشکند

  تا از آن خانه بسازد

  و مردی از قریه

  کودکانرا به عطوفت

  درس مردانگی و اخوت  و ایمان

  و محبت میاموزد

  سالکی روی به محراب

  و برای تو و من

  دست دعا میگیرد

  لیک آنسوی دیگر

  کسی از نسل جهالت

  افتابی که از آن

  در و دیوار و خم کوچه ما روشن و بی واهمه است

  به یک انگشت نهان میسازد

  گره بررشتۀ تاریخ

  و  بر هر چه حقیقت دارد

  و دروغ و حیله وطامات بهم میبافد

  هیچکس نیست که از بودن خود

  دل آگنده از اندوه ندارد امروز

  ***

  باز یکشنبه ما خونین است

  باز هم جمعه سراسر غمگین

  جاده از بوی شقاوت

  مسجد از خون تن مقتدیان

  خانه از آه یتمان

  بیشه ها پاتوق افعی

  و رود ها معصیت مردن ماهی را

  به ما میگویند

  آه ای همسفرم

  چقدر دلتنگم

  تو درین معرکه

  مثل یک هیزم تر

  دود گردیدی

  و از اتش تو خلق بخود میپیچد.

  نعمت الله ترکانی

  18 میزان 1389

پیوندها