• غزل در بند

  کبوتر های شهر ما ندارند بال و پر امروز
  که از دست تفتگی ها پرند جای دگر امروز

  شکار مرغابی گشته کار و بار هر ظالم
  تفنگ و ساچمه و باروت از هر بی پدر امروز

  به جای بانگ وحدت بین مردم میرسد هرجا
  صدای دلخراش و هیبت از عرّست خر امروز

  چنان آواز رخوتناک شیخ و مفتیان بالاست
  که از آن گوشِ مردم در همه جا گشته کر امروز

  سر قبر و زیارت هر کجایی تا که میبینی
  نشسته مادری پر حسرت و با چشم تر امروز

  مسلمان تشنه ای خون مسلمان است میگویی
  که آب زمرم است در چشمه ای نامش جگر امروز

  حدیث و آیت قرآن نمُـــودِ قلب فــــرعونان
  برای رهبران دین ما شد… بی اثر امروز

  نعمت الله ترکانی

پیوندها