• غزل

  آنقدر مست به پیش خود و بیگانه شدم
  که ندارم رمقی ـ بی سر وسامانه شدم

  هر کسی ظن بدی دارد و با من قهر است
  بر سر کوچه و در میکده افسانه شدم

  شکوه ام بود ـ چرا حرف دلم ناحق است
  مُحتسب قهر شد و بندی این خانه شدم

  شک نکن دست من و پای من از من قهر اند
  بنده ای قاضی شهر ام شده ـ زولانه شدم

  هر کجا بود سر افکندگی ای شیخ و امام
  شد قضاء وقت نمازش و من آن بهانه شدم

  نا مرتب شده گویا روی  خورشید  زمان
  که به گیسوی حریفان سیخک و شانه شدم
  ***
  ای شهنشاه غزل حسن تو بی مانند است
  و به دربار تو من عاقل و فرزانه شدم

  نعمت الله تُرکانی
  28 اسد 1392

  3Like

پیوندها