• با تفنگ کافران هر جا مسلمان میکُشند
  آنکه سوی کعبه دارد سجده آسان میکُشند

  کودک یکساله در آغوش مادر بیگناه
  نعره تکیرگفته… هر دوی آن میکُشند

  طالب جهل و شقاوت داعش و بوکوحرام
  همتبار دین خود هرجا فراوان میکُشند

  خودکشی را فرض میگویند به نام انتحار
  فرض آنرا بیخبر… از متن قرآن میکُشند

  در همه دنیا بُود مهر و محبت بیحساب
  مردم ما را چنین یک نسل شیطان میکُشند

  نعمت الله ترکانی

پیوندها